Đánh giá của người dùng cho:

Winclone

Winclone2.2

Sao chép phân vùng Boot Camp của bạn

Đối với bất cứ ai có Mac OS X Tiger và đang sử dụng Boot Camp, Winclone thực sự tiện dụng. Ứng dụng giúp việc sao chép nhiều phân vùng trở nên đơn giản hơn nhiều. Trong phiên bản mới nhất này, cuối cùng bạn có thể sao chép Microsoft Vista hoặc...
Tải xuốngdành cho Mac
6
61 bình chọn
Xếp hạng ứng dụng này!